Ekologiczne podejście do życia odzwierciedla się w każdej dziedzinie życia. Coraz częściej politycy Unii Europejskiej wspominają o nowych normach związanych z emisją gazów cieplarnianych do powietrza. W kwestii termomodernizacji również realizowane będą dodatkowe działania mające na celu zwiększenie wchłanialności budynku, a tym samym unikanie uskoków ciepła. Eksperci są zgodni: potrzebne są dodatkowe źródła energii. Czy ekogroszek jest eko? Sprawdzimy w poniższym artykule.

Spis treści:

szukasz wysokokalorycznego ekogroszku

szukasz wysokokalorycznego ekogroszku

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek tuż obok pelletu jest uznawany za opał wysokiej jakości. Czy każdy ekogroszek jest ekologiczny? Generalnie tak. Wiele zależy od procesu produkcji o od tego, z jakiej kopalni pochodzi i jak wygląda proces jego przetwarzania.

ekogroszek od pana groszka maksymalna wydajność

ekogroszek od pana groszka maksymalna wydajność

Czy wiesz, że… Prawie 80% zużytej energii w gospodarstwach domowych UE służy do ogrzewania i gorąca woda. Ograniczenie emisji z ogrzewania domowego poprawia jakość powietrza, którym oddychamy, korzystnie wpływa na nasze zdrowie i środowisko i oszczędza pieniądze.

Wydajne kotły na paliwo stałe mogą uratować konsumentów w UE łącznie ponad 140 mln euro rocznie do 2030 roku. Pojedyncze gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić do

1050 EUR przez cały okres użytkowania wysoce wydajnego kocioł na paliwo stałe w porównaniu do modelu konwencjonalnego.

Jaki opał jest ekologiczny?

Tradycyjne metody ogrzewania polegają na wykorzystaniu paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wysokie są nie tylko koszty pozyskiwania tych paliw kopalnych, ale także szkody, jakie wyrządzają one środowisku. W rzeczywistości wykorzystanie paliw kopalnych Ziemi jako środka grzewczego ma negatywny wpływ na więcej niż jeden obszar. Obejmuje to globalne ocieplenie, zwiększone ryzyko wycieków ropy, zanieczyszczenie powietrza i zwiększone ilości kwaśnych deszczy, które są szkodliwe dla środowiska.

Na szczęście istnieją zielone, czyli przyjazne środowisku rozwiązania do ogrzewania domu w chłodnych porach roku.

Czy wiesz, że… Według raportów Energy Star, ogrzewanie geotermalne jest najbardziej przyjaznym dla środowiska i wydajnym sposobem na ogrzanie domu. Wymaga to jednak wcześniejszej inwestycji w geotermalny system grzewczy. To jednak nie jest popularny sposób ogrzewania domów w Polsce.

suchy ekogroszek dostawa

suchy ekogroszek dostawa

Przez ostatnie 20 lat nieco zmieniły się nawyki w związku z ogrzewaniem domów przez polskich konsumentów. Nadal królują drewno i węgiel, niemniej jednak coraz częściej Polacy korzystają z gazu i prądu do ogrzewania swoich domów.

Statystyki, w jaki sposób Polacy ogrzewają domy:

  • 36 proc. wybiera ekogroszek i węgiel
  • 30 proc. wybiera drewno i pellet
  • 4 proc. stawia na prąd
  • 30 proc. na ciepło z sieci – to głównie rozwiązanie stosowane w mieszkaniach w blokach, gdzie nie ma innej alternatywy.

Czy ekogroszek jest eko?

Czy każdy ekogroszek jest eko? Ekogroszek z założenia jest eko. Ekologiczne normy ekogroszku wskazują, który opał jest certyfikowany i bezpieczny dla pieca.

zadzwoń do panagroszka

zadzwoń do panagroszka

Wiadomo, że pellet jest bardziej ekologiczny niż ekogroszek. Dlaczego? Ponieważ ten rodzaj opału powstaje w oparciu o ścinki drzew, które pozostają w toku procesu produkcyjnego.

Czy wiesz, że… Nowe przepisy UE dotyczące ekoprojektu będą miały zastosowanie do kotłów i pieców na paliwo stałe, które produkują do 500 kW ciepła (wystarczy na duży dom lub biznes), od 1 stycznia 2020 r. i rozpocznie się stosować do pieców na paliwo stałe, które wytwarzają do 50 kW ciepła od 1 stycznia 2022 r.

Ekologiczne normy ekogroszku

Czy każdy ekogroszek jest ekologiczny? Po to powstały ekologiczne normy ekogroszku. Ekoprojekt unijny określa normy emisji, również dla ekogroszku. Włączenie aspektów środowiskowych do procesu rozwoju produktu poprzez równoważenie wymagań ekologicznych i ekonomicznych jest istotne. Ekoprojekt uwzględnia aspekty środowiskowe na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu, dążąc do produktów, które wywierają jak najmniejszy wpływ na środowisko przez cały cykl życia produktu.

ekogroszek pewny dostawca

ekogroszek pewny dostawca

Na stronach Komisji Europejskiej możemy przeczytać, że: “Aby pomóc osiągnąć cele zielonego ładu, jakimi są mniejsze zużycie zasobów i mniejszy wpływ na środowisko, opracowujemy zrównoważoną inicjatywę produktową. Dzięki tym ramom prawnym zapewniamy zgodność wszystkich produktów wytwarzanych lub sprzedawanych w UE z normami technicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.”

Co to oznacza w praktyce? Każdy produkt musi spełniać normy. Ekologiczne normy ekogroszku są ściśle określone.

W nowelizacji ustawy z 2018 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej czytamy, że minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw gospodarki ma obowiązek sprawdzania i kontrolowania jakości paliwa, jakie dostaje się do atmosfery. Wysokie normy środowiskowe są konieczne do spełnienia, ale najczystszy ekogroszek – jak sugerują eksperci – pochodzi zza granicy.

Ekogroszek od Pana Groszka

Ekogroszek od Pana Groszka posiada wszelkie certyfikaty i jest uznawany za eko. Ekogroszek sprzedawany jest przez nas w workach perforowanych. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne dla Klienta, ponieważ pozwala umieścić na paletach znaczną ilość paliwa, które następnie może zostać bardzo sprawnie i – co ważne – w niebrudzący otoczenia sposób rozładowane. Czy każdy ekogroszek jest ekologiczny? To świetna alternatywa dla węgla.

W naszej ofercie posiadamy:

  • Ekogroszek Pan Groszek Red
  • Ekogroszek Pan Groszek Yellow
  • Ekogroszek Pan Groszek Blue
  • Ekogroszek Pan Groszek Orange

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *